ลืมรหัสผ่าน

*

 

เกี่ยวกับเรา

สาส์นจากผู้ก่อตั้ง

ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับท่านสมาชิกใหม่ของ Superb ที่ท่านได้เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของท่าน คนใกล้ตัวท่านและสุขภาพของคนไทย ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

กลุ่มบริษัท Superb ได้รับการก่อตั้งขึ้นโดยอาศัยปณิธานของผู้ก่อตั้งที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของคนไทย ซึ่งอาศัยความเชื่อเป็นหลักในการตัดสินใจบริโภคอาหารบำรุงสุขภาพ โดยปราศจากความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากอาศัยพฤติกรรมการบริโภคเช่นนี้ในการขายสินค้าดูแลสุขภาพที่ขาดประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลหรือขาดทั้งสองอย่าง หรือในบางกรณีทำการขายสินค้าในราคาที่สูงเกินสมควร ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียทางด้านสุขภาพหรือเกิดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ หรือสูญเสียทั้งสองอย่าง นอกจากนั้น ความสูญเสียที่สำคัญที่หลายท่านอาจไม่เคยตระหนักคือ เวลาที่สูญเสียไป

เวลาและความเสื่อมความชราเป็นของคู่กันและไม่มีใครสามารถต่อต้านได้ หากแต่ว่าแนวความคิดการดูแลสุขภาพแบบชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Anti-Aging) ซึ่งเป็นแนวความคิดในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันแทนการรักษา กล่าวคือเป็นการดูแลร่างกายของเราให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สุงสุดตามสมควรแก่วัย เป็นแนวปฏิบัติซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายและป้องกันความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น หากปล่อยให้เกิดความเจ็บป่วยและต้องมีการรักษาโดยการใช้ยาหรือการผ่าตัดเพื่อแก้ไขเยียวยาความผิดปกติของร่างกายที่เกิดขึ้น

Superb Health Institute คือสถาบันสุขภาพที่ให้การเผยแพร่ความรู้ในการดูแลสุขภาพร่างกายทั้งระบบ โดยผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย ในขณะที่บริษัท Superb Health Marketing เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพภายใต้แบรนด์ Superb

ผลิตภัณฑ์ของ Superb ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดตัวในปีแรกไม่น้อยกว่า 25 ผลิตภัณฑ์ ได้รับการพัฒนาด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดอย่างพิถีพิถันและปราณีต ทั้งในด้านแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ส่วนผสมและความเข้มข้นของสารอาหารแต่ละประเภท เพื่อให้เป็นทางเลือกใหม่ในการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นของคนไทย จนนำไปสู่ความเชื่อมั่นในแบรนด์ Superb อย่างยั่งยืน Superb Health Marketing มีนโยบายในการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์ที่จะนำเสนอทุกปีเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของสมาชิกที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

ซึ่งสมาชิกของ Superb นอกจากจะมีความได้เปรียบในการบริโภคผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพที่โดดเด่นในราคาสมาชิกแล้วยังได้รับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายจาก Superb เพื่อให้สมกับที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งใน Superb

นอกจากนั้น Superb ยังมีปณิธานแน่วแน่ที่จะนำเงินกำไรส่วนหนึ่งไปมอบให้กับโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคร้ายแรงที่ยากไร้ ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งสมาชิก Superb ทุกท่านควรรับทราบและร่วมกันภาคภูมิใจในความเป็นสมาชิก Superb มา ณ โอกาสนี้

นายปกรณ มาตระกูล
ประธานกรรมการ

นางสาววรินญา ปัญญาแก้ว
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 


ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

กฎระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ Website Regulation

ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย และกลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวันดังนั้น สมาชิกสุเพิร์บ เฮลท์ มาร์เก็ตติ้ง พึงระลึกเสมอว่า การนำเสนอข้อมูล หรือการใช้ข้อมูลของท่านที่เกี่ยวกับธุรกิจ สุเพิร์บเฮลท์ มาร์เก็ตติ้ง ทางอินเตอร์เน็ตจะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบและจรรยาบรรณของสมาชิก สุเพิร์บ เฮลท์ มาร์เก็ตติ้ง รวมทั้งต้องไม่ฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดที่ท่านได้กระทำลงไปทั้งสิ้นสมาชิก สุเพิร์บ เฮลท์ มาร์เก็ตติ้ง สามารถทำโฮมเพจส่วนตัวของตนเอง เพื่อเป็นการแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆของท่าน ตลอดจนงานอดิเรก หรือภาพถ่ายของท่านเองสู่ผู้คนหรือเพื่อนฝูงของท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยียนโฮมเพจของท่าน แต่ท่านพึงระมัดระวังมิให้โฮมเพจของท่านมีลักษณะของการกระทำผิดต่อกฎระเบียบและจรรยาบรรณของสมาชิก สุเพิร์บ เฮลท์ มาร์เก็ตติ้ง หรือพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 เช่น

  1. ไม่กระทำการใดๆที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สิน หรือต่อชื่อเสียง
  2. ไม่นำเสนอแผนธุรกิจ หรือเชิญชวนให้ผู้อื่นสมัครเข้าร่วมธุรกิจ หรือเพื่อการจำหน่ายสินค้าในลักษณะของการส่งเมลล์จำนวนมากๆ
  3. ไม่กล่าวอ้างถึงสรรพคุณสินค้าที่เกินเลยกว่าความเป็นจริง และเจตนาให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ตลอดจนสร้างความเสียหายต่อตราผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
  4. ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น โดยการนำข้อมูลหรือเรื่องราวส่วนตัวของผู้อื่นมาทำการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของตนเองโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
  5. ไม่ละเมิดสิทธิเรื่องเครื่องหมายการค้าของบริษัท สุเพิร์บ เฮลท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ห้ามใช้รูปภาพ หรือตัดต่อข้อความใดๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนห้ามทำลิงค์กับบริษัทโดยมิได้รับอนุญาต หรือเจตนาให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด และสร้างความเสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงของบริษัทฯ

ทั้งนี้สมาชิก สุเพิร์บ เฮลท์ มาร์เก็ตติ้ง ต้องระลึกเสมอว่า การนำเสนอหรือใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกค์ทางอินเตอร์เน็ตนั้นสามารถทำได้ แต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่ถูกต้อง ทั้งต่อกฎระเบียบปฏิบัติและจรรยาบรรณของสมาชิก สุเพิร์บ เฮลท์ มาร์เก็ตติ้ง ตลอดจนอยู่ในกรอบของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพื่อให้ทุกๆคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข ได้รับความเป็นธรรม และยังคงดำรงไว้ซึ่งสิทธิและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน

TOP