ลืมรหัสผ่าน

*

 

ลูทีน พลัส/Lutein Plus

รหัส SKU: 012 / รหัสสินค้า : 8859075600156  /  Product Availability: ใช่  /  

Rating: 5/5

เพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็น ช่วยในกระบวนการทำงานของเซลล์ประสาทตา ป้องกันจอประสาทตาเสื่อมสภาพ ช่วยในการเพิ่มความไวต่อแสง และความคมชัดของภาพในการมองเห็น
บรรจุขวดละ 30 เม็ด

ลูทีน พลัส (Lutein Plus)

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลและปกป้องสุขภาพตาโดยเฉพาะ ที่มีส่วนผสมที่สำคัญ เช่น

1. ลูทีน จัดเป็นสารแคโรทีนอยด์ (Carotenoid) ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการมองเห็น เนื่องจากลูทีนเป็นส่วนประกอบที่อยู่บนผิวของเรตินาซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับภาพของลูกตา (macula) ช่วยการดูดกลืนแสงที่เป็นอันตรายต่อกระจกตา (Retina) และชะลอความเสื่อมของจอประสาทตาได้ อีกทั้งยังเสริมประสิทธิภาพด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่ให้คุณประโยชน์

2. สารสกัดจากดอกดาวเรือง ซึ่งอุดมไปด้วยสารสำคัญในกลุ่มแซนโทฟิลล์ (Xanthophyll) ที่ให้รงควัตถุสีส้มเหลืองได้แก่ลูทีน (Lutein) และซีแซนทีน (Zeaxanthin) โดยจะพบมากที่บริเวณเนื้อเยื่อในดวงตาและเรตินาที่เป็นจุดรับภาพของลูกตา (macula) ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการมองเห็น

3. บิลเบอร์รี่ ประกอบด้วยสารสกัดที่สำคัญได้แก่แอนโทไซยานิน (Anthocyanin) และฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) ชะลอความเสื่อมของเซลล์ที่เรตินา ลดความเสี่ยงในการเกิดต้อกระจก

4. เลซิติน สารสกัดได้จากถั่วเหลือง ช่วยให้การรับภาพและแปรสัญญาณภาพได้ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์ประสาทตา

คุณประโยชน์

  1. เพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็น
  2. ช่วยในกระบวนการทำงานของเซลล์ประสาทตา สามารถรับภาพและแปรสัญญาณภาพได้ดี
  3. ลดการดูดกลืนรังสีที่เป็นอันตรายต่อเลนส์ตา ป้องกันจอประสาทตาเสื่อมสภาพ
  4. ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต้อกระจกและโรคจอประสาทตาเสื่อม (Age-related macular degeneration)
  5. ช่วยในการเพิ่มความไวต่อแสง(Glare sensitivity) และความคมชัดของภาพในการมองเห็น (Visual acuity)

 

ผลงานวิจัยทางคลินิก

  • จากผลงานวิจัย การได้รับลูทีนต่อผู้ที่มีภาวะต้อกระจกที่เกิดจากปัจจัยอายุเพิ่มขึ้น พบว่าหลังจากได้รับการเสริมด้วยลูทีนปริมาณ 15 มิลลิกรัมติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็น (Visual performance)
  • ในกลุ่มผู้ที่มีภาวะต้อกระจกที่มีอายุ 55-70 ปี สามารถเพิ่มความไวต่อแสงและความคมชัดของภาพในการมองเห็น
  • ในกลุ่มผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานมากกว่า 10 ช.ม. ต่อวัน พบว่าผู้ที่ได้รับการเสริมด้วยลูทีนปริมาณ 6 มิลลิกรัมและ 12 มิลลิกรัม มีระดับลูทีนในเลือดเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการมองเห็น และความสามารถในการแยกความแตกต่างของสีดีขึ้น เมื่ออยู่ในแสงจ้าหรือเวลากลางคืน

 

วิธีบริโภค : รับประทานวันละ 1 เม็ด พร้อมมื้ออาหาร
คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค "ควรกินอาหารหลากหลาย ครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ"
บรรจุขวดละ 30 เม็ด

เลขที่ อย. 10-1-01949-1-0719 


smileเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับปัญหาทางด้านสายตา

ปัญหาทางสายตา อาจมาจากการเสื่อมถอยลงตามอายุที่มากขึ้น เช่น โรคจอประสาทตาเสื่อม ต้อกระจก ต้อหิน หรือมาจากเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เช่น การใช้โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต โรคต้อกระจก เป็นภาวะที่เลนส์ตามีความขุ่น อาจมีสีขาวขุ่น สีเหลือง แสงผ่านเข้าไปยังจอประสาทตาได้น้อยลง ผู้ป่วยจะมีอาการตาพร่ามัว มักจะเกิดอย่างช้าๆไม่ค่อยมีอาการปวดตา ถ้าปล่อยไว้นานอาการตามัวจะมากขึ้นจนอาจถึงขั้นมองเห็นเป็นเงาเคลื่อนไหว ถ้าทิ้งไว้นานโดยไม่ได้รับรักษาด้วยการผ่าตัด อาจจะเกิดอาการแทรกซ้อนขึ้น เช่น ปวดตาอย่างรุนแรง กลายเป็นต้อหินอย่างเฉียบพลัน อาจนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นหรือตาบอดในที่สุดและอีกหนึ่งโรคคือ โรคจอประสาทตาเสื่อม(Age-related macular degeneration ; AMD) เป็นโรคที่เกิดความผิดปกติบริเวณจุดศูนย์กลางรับภาพของจอประสาทตาที่อยู่บริเวณหลังสุดของลูกตา พบมากในผู้สูงอายุซึ่งจะทำให้การมองภาพขาดความคมชัด หากไม่ได้รับการรักษาจะทำให้สูญเสียการมองเห็นได้

ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยพบว่าสารอาหารประเภทลูทีน (Lutein) จัดเป็นสารแคโรทีนอยด์ (Carotenoid) ที่มีสีเหลือง มีบทบาทสำคัญต่อการมองเห็น เกี่ยวข้องกับการรับภาพ ลดการดูดกลืนแสงที่เป็นอันตรายต่อกระจกตา (Retina) ซึ่งมีผลต่อการรับภาพ และช่วยในการต้านอนุมูลอิสระในเซลล์เยื่อแก้วตา ชะลอความเสื่อมของจอประสาทตาได้ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต้อกระจก งานวิจัยศึกษาผลของการได้รับลูทีนต่อผู้ที่มีภาวะต้อกระจกที่เกิดจากปัจจัยด้านอายุที่เพิ่มขึ้น (Age-related cataracts) พบว่า หลังจากได้รับการเสริมด้วยลูทีน ปริมาณ 15 มิลลิกรัมติดต่อกันเป็นระยะเวลานานถึง 2 ปี สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็น (Visual performance) สามารถเพิ่มความไวต่อแสง (Glare sensitivity) และความคมชัดของภาพในการมองเห็น (Visualacuity)

บทวิจารณ์

There are yet no reviews for this product.
TOP