ลืมรหัสผ่าน

*

 

Superb สนันสนุนโครงการส่งเสริมความสุขในครอบครัว

Superb สนันสนุนโครงการส่งเสริมความสุขในครอบครัว
26.09.2556
Superb ร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลัก เพื่อร่วมรณรงค์ "โครงการรณรงค์ 4 ทุ่ม ครอบครัวพร้อมหน้า พาสังคมไทยสุขสันต์"

Superb ร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลัก เพื่อร่วมรณรงค์ "โครงการรณรงค์ 4 ทุ่ม ครอบครัวพร้อมหน้า พาสังคมไทยสุขสันต์" จัดโดยกลุ่มนักศึกษาหลักสูตร "เพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงด้านการเมืองการปกครองตามแนวพระราชดำริของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"โดยมีคุณถิรชัย วุฒิธรรม ประธานนักศึกษารุ่นที่ 1 เป็นประธานโครงการดี ๆ เพื่อเยาวชนและสังคมไทย
ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้ เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี ตระหนักถึงเวลา และความเหมาะสมในการทำกิจกรรมตอนกลางคืน เพื่อลดปัญหาอาชญากรรม อันตรายจากอุบัติเหตุ และปัญหาสังคมจากการเที่ยวกลางคืนที่นำมาซึ่งปัญหายาเสพติด การตั้งครรภ์ไม่พึ่งประสงค์รวมทั้งทำให้ครอบครัวได้อยู่ร่วมกันอย่างพร้อมหน้า

TOP