ลืมรหัสผ่าน

*

 

การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

สมาชิก Superb จะได้รับบัตรประจำตัวสมาชิกเพื่อใช้แสดงสิทธิในการซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาสมาชิก โดยสมาชิกจะต้องแสดงบัตรประจำตัวสมาชิกทุกครั้งที่ติดต่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้สมาชิกสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

 1. การสั่งซื้อสินค้าด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่หรือศูนย์ Superb สาขาต่างๆ
 2. การสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.superbhealthy.com
 3. การสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 02-117-9898 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 18.00 น.
 4. การสั่งซื้อสินค้าทางโทรสารหรือไปรษณีย์ 4.1 กรอกรายละเอียดการสั่งซื้อให้ครบถ้วนในแบบฟอร์มใบสั่งซื้อ ส่งที่ “แผนกบริการสั่งสินค้า”
  4.2 ระบุวิธีการชำระเงินและหลักฐานการชำระเงิน (รวมค่าจัดส่ง, ถ้ามี)
  4.3 ส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่และรายละเอียดดังนี้
        บริษัท สุเพิร์บ เฮลท์ตี้ โปรดักซ์ จำกัด แผนกบริการสั่งสินค้า
        เลขที่ 10/4 และ 10/5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจัตร เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
  4.4 หมายเลขโทรสาร 02-117-9899
 5. สั่งซื้อสินค้าตามโปรแกรมการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าโดยแจ้ง
  ความประสงค์ที่สำนักงานสาขาทั่วประเทศ
TOP